In onze omgeving is veel gratis energie aanwezig, zon, wind, lucht en de aarde zelf.

Wat zou het toch mooi zijn als we deze energie kunnen gebruiken om onze woning te verwarmen en te koelen, of warm water te maken voor comfortabel douchen en baden. Het goede nieuws is: Dit kan met een Vitocal-warmtepomp ! Om de energie uit de omgeving te onttrekken verbruikt de warmtepomp electriciteit. Dit is in verhouding met wat het oplevert aan effectief bruikbare energie zeer gering. Rendementen tot ruim 500% zijn mogelijk!

Argumenten om een warmtepomp toe te passen:

Gebruik van regeneratieve energie
Milieuvriendelijk, geen uitstoot van schadelijke stoffen
Flexibele inbouwwijze
Geen brandstofruimte/gasaansluiting nodig
● Geen schoorsteen nodig
Goed inzetbaar bij laagtemperatuur installaties
Ca. 40%- 50% voordeliger in verbruik dan conventionele cv-installaties
Comfort: 's winters verwarmen, 's zomers koelen
EPC-verbetering met ca. 0,2


ruwe olie prijzen

Een Vitocal-warmtepomp werkt op electriciteit. Door ondermeer de privatisering stijgen electriciteitsprijzen niet zo snel als de gasprijzen. Wie weet wat de gasprijs is in 2010 ??

Een warmtepomp werkt hetzelfde als een koelkast. Maar in plaats dat de warmte verloren gaat zoals bij een koelkast, wordt deze benut voor verwarmingsdoeleinden.

Principe warmtepomp

 

 

Er zijn drie verschillende soorten warmtepompen:

1. BW-warmtepompen (B=Brijn, W=water): Deze worden toegepast met een gesloten bron
2. WW-warmtepompen (W=water): Deze worden toegepast bij een open bron
3. AW-warmtepompen (A=lucht (air)): Hier wordt warmte aan de lucht onttrokken.

Op de volgende pagina's wordt door middel van animaties de werking verduidelijkt

 

 

De BW warmtepomp

 

De Brijn/water warmepomp gebruikt de warmte uit de aarde.
Daar heerst een constante temperatuur. Een aardcollector op ca 1,5 m
diepte, zoals  vloerverwarmingsslangen gelegt onttrekt de warmte uit de
aarde. Een horizontale collector is een goed alternatief voor een
(dure) verticale collector die geboord dient te worden. Vereiste is wel
voldoende oppervlakte. Als vuistregel kan men ca 25 W/m2 aannemen
(afhankelijk van grondsoort).

De Water/water warmtepomp haalt de warmte uit het grondwater,
waarvan de temperatuur onafhankelijk van het jaargetijde en de
buitentemperatuur altijd constant is. Met de stromingsrichting van het
grondwater wordt het grondwater opgezogen, en nadat de warmte
eruit onttrokken is vloeit dit water weer terug de grond in.

De Lucht/water warmtepomp gebruikt de door de zon opgewarmde buiten-
lucht. Daar bij lage luchttemperatuur de te leveren warmtecapaciteit daalt,
en dan juist de warmtebehoefte in de woning stijgt, dient een tweede warmte-
bron (bijvoorbeeld een cv-ketel) de warmtebehoefte van de warmtepomp
aan te vullen. Alleen bij woningen met een zeer geringe warmtebehoefte kan
deze warmtepomp stand-alone toegepast worden.

 

 

In de 'natural-cooling' mode schakelt de regeling de compressor van de warmtepomp uit, en de driewegkleppen C en G worden omgeschakeld naar de warmtewisselaar D, terwijl ook de pompen B en E aangezet worden. Zo kan het relatief warme water uit vloerverwarming F in de warmtewisselaar D zijn warmte aan het water van het primaire (bron)circuit afgeven, waardoor de warmte uit de ruimte wordt afgevoerd. Het water van het primaire circuit geeft op zijn beurt de warmte weer terug aan de aarde A.