Rekentool geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking

Welke warmtepomp is het stilst?

Nieuwe geluidseisen per 1 april 2021

Per 1 april 2021 zijn de regels geldig voor nieuw te plaatsen warmtepompen en airco's, zoals beschreven in bouwbesluit 2012 (staatsblad nr. 189, 2020). Het komt er op neer dat er in de avond en nacht max. 40 dB(A) hoorbaar mag zijn op de erfgrens. Overdag mag dit 45 dB(A) zijn.

Rekentool van de overheid

Logo LBP SIGHT

Inmiddels heeft de overheid LBP-SIGHT een rekenprogramma laten maken voor geluidsberekeningen. We adviseren om dit officiële programma te gebruiken voor geluidsberekeningen. Het programma dat in opdracht van de rijksoverheid door LBP Sight is ontwikkeld, is een Excel-sheet, en gaat uit van een aantal standaardsituaties:

  • Gg_1 - grondgebonden woning, buitenunit op maaiveld;
  • Gg_2 - grondgebonden woning, buitenunit op aanbouw tegen de woning;
  • Gg_2A - grondgebonden woning, buitenunit op bouwwerk achter op het perceel;
  • Gg_3 - grondgebonden woning, buitenunit op dak van woning;
  • Ap - appartementenbouw, buitenunit tegen gevel of op dak;
Situatie GG1
Situatie GG_1
Bron: LBP|SIGHT

Voor iedere situatie is in de Excel sheet een apart tabblad gemaakt waar de betreffende berekening gemaakt kan worden. In het programma dient men de x,y,z coördinaten in te voeren van het perceel, de warmtepomp, en eventueel extra meetpunten aan de ontvangzijde zoals een raam dat open kan bij de buren. Standaardmeetpunt is op anderhalve meter hoogte op de erfgrens. Afhankelijk van de gekozen situatie kunnen nog meer coördinaten nodig zijn, bijvoorbeeld de afmetingen van een aanbouw als de warmtepomp op de aanbouw staat. Al die coördinaten komen wat verwarrend over, maar het werkt wel secuur. Het beste kan men van tevoren een situatieschets maken, en daar de betreffende coördinaatnamen met hun waarden op invullen. Vervolgens kan men de coördinaten invoeren in de Excel sheet en de berekening uitvoeren.

Maakt deze tool de geluidsberekening op deze site overbodig?

Eigenlijk wel, maar deze site is handig omdat er een database met gangbare warmtepompen aan vast hangt, en men ook de omgekeerde berekening kan maken, bijvoorbeeld hoeveel geluidsdruk een warmtepomp produceert op een bepaalde afstand bij een bepaalde opstelling. Dit werkt veel sneller dan de Excel sheet. Voor officiële bewijslast adviseren wij het programma van de overheid te gebruiken.

Bouwbesluit online

Het bouwbesluit 2012 is (deels) ook online te raadplegen: Bouwbesluit 2012

Informatieplicht fabrikanten

Fabrikanten zijn verplicht de gegevens die benodigd zijn in de rekentool te verstrekken. Denk hierbij aan het maximale geluidsvermogen overdag en 's-nachts. Ook de toeslag tonaal geluid, en indien men afwijkt van de standaardmarge van 3 dB, dient dit opgegeven en beargumenteerd te worden. Omdat deze gegevens meestal niet in de datasheet staat hebben grote fabrikanten dit gat gedicht door een aanvullende geluidsbrochure te verstrekken. Toch zijn deze gegevens (stand mei 2021) bij sommige fabrikanten moeilijk of niet te vinden.

Daikin geluidsdocument 2021
Voorbeeld: Daikin geluidsdocument 2021
Bron: Daikin

Vraag en antwoord
1. De warmtepomp die ik zoek, staat er niet bij. Hoe kan dat?

Deze database wordt zo compleet mogelijk gehouden. Het kan echter voorkomen dat een nieuw type (nog) niet in de database staat. Een warmtepomp wordt uitsluitend opgenomen in de database indien de productgegevens van het energielabel bekend zijn. Mist u een warmtepomp? Mail ons wat u mist.


2. Hoeveel minder warmte produceert een warmtepomp in silent mode?

Dit verschilt per merk, en is vaak ook nog afhankelijk van de buitentemperatuur. Wel is het zo dat in nachtmode (ook wel silentmode genoemd) het geluidsvermogen begrensd word, met als gevolg dat de warmtepomp minder verwarmingsvermogen kan leveren.


3. Hoe bereken ik de afstand tussen warmtepomp en een openslaand raam?
Stelling van Pythagoras

Als de warmtepomp en de ontvanger (bijvoorbeeld de erfgrens of een raam wat open kan) niet op gelijke hoogte staan, kan men de afstand berekenen met behulp van goniometrie of de uitgebreide stelling van Pythagoras.

Afstand als rechte lijn berekenen Waarde:
De x-afstand tussen de ontvanger en de warmtepomp: ∆x m.
De y-afstand tussen de ontvanger en de warmtepomp: ∆y m.
Het hoogteverschil tussen de ontvanger en de warmtepomp: ∆z m.
Afstand als rechte lijn tussen zender en ontvanger d: m.

Let op dat voor grondgebonden situaties gerekend wordt vanf 2/3 van de hoogte van de buitenunit, met daarbij opgeteld eventuele voetjes, trillingsdempers en/of opstort. Op de erfgrens is het meetpunt op 1,5 m boven het maaiveld, en bij openslaande ramen word het middelpunt van het raam genomen. Is bijvoorbeeld de buitenunit 60 cm hoog, en staat die op een balk van 15 cm, dan dient men te rekenen met 2/3 * 0,6 + 0,15 = 0,55 m.

Meer over geluid op deze website: