{%$HeaderCode%} {%$StartForm%} {%$EndForm%}

Warmwater maken met een warmtepomp
Voordat we uit gaan melken waarom we een warmtepomp zouden gebruiken om warmwater te maken eerst een berekening wat het kost om bijvoorbeeld 100 liter leidingwater op te warmen naar bijvoorbeeld  65 graden.  Hier vergelijken we drie apparaten om ons bad met 100 liter van 65 graden Celcius te vullen:

  1. HR107 cv-ketel  met een tapwaterrendement van 80%
  2. Warmtepomp die tot 65 graden kan met een COP van ca 2.7 bij 65 °C.
  3. Elektrisch-element

Uitgaande van de tarieven van januari 2009 komen we dan tot de volgende resultaten:
Diagram1: Kosten
We zien dat het verwarmen met een elektrisch element  het duurste is, maar liefst EUR 1,63. Dat is ca. 272 % duurder dan met een warmtepomp.  Het verschil tussen een moderne cv-ketel en een warmtepomp is niet zo groot, slechts ca 6 … 10%. Hier hoeven we dus geen warmtepomp voor te kopen!!  Er zijn echter andere argumenten om dit toch met een warmtepomp te doen:
-Geen gasaansluiting nodig;
-De warmtepomp staat er toch voor verwarming en koelen;
-De gasprijzen stijgen sneller dan de elektriciteitsprijzen;
-Gas is eindig, elektriciteit zal altijd beschikbaar blijven;
-Een warmtepomp kan zuiniger warm water maken van lagere temperaturen.
Om op het laatste door te gaan: Waarom zouden we 65 graden warm water willen maken ??  We gaan echt niet in een bad met water van 65 °C zitten. We gaan dan koud water bijmengen tot er een aangename temperatuur van ca. 40 °C ontstaat.
Nu wordt onze berekening heel anders:
Diagram2: Kosten

Onze warmtepomp is de winnaar! Bij lagere temperaturen is de COP veel gunstiger, dwz  425% goedkoper dan een elektrisch element en 160% goedkoper dan een moderne cv-ketel.
Hier dient wel bij opgemerkt te worden dat men een keer per week de boiler kortstondig op 65 °C dient te brengen om eventueel aanwezige legionellabacteriën te doden. Verder zijn er voorschriften van de VEWIN die in acht genomen dienen te worden.
Goed, nu we overtuigd zijn van de voordelen van warmwater bereiden met een warmtepomp gaan we de diverse mogelijkheden bespreken. Met onderstaand berekeningsmodel kan men zelf uitrekenen hoeveel energie er benodigd is om een hoeveelheid water te verwarmen naar de gewenste temperatuur. Bij besparingen en terugverdienen komen we hier nog uitgebreid op terug.

Bereken zelf hoeveel energie het kost om een bepaalde hoeveelheid water op te warmen per uur, tegen de tarieven die u daarvoor moet betalen, en trek uw eigen conclusie!

 

{%$Button1%}

Benodigd vermogen [kW]:

{%$Edit7%}

Electriciteitstarief [EUR/kWh]:

{%$Edit11%}

Gastarief [EUR/m3]:

{%$Edit12%}

Liters per uur [l/h]:

{%$Edit1%}

Begintemperatuur [°C]:

{%$Edit2%}

Gewenste temperatuur [°C]:

{%$Edit3%}

 
   

 

{%$Label3%}

Cv-ketel, met n =

{%$Edit19%}

{%$Edit13%}

warmtepomp, COP =

{%$Edit20%}

{%$Edit14%}

Elektrisch element:

{%$Edit15%}

 

{%$Panel1%}

Of druk op onderstaande knop voor een voorbeeldberekening:
{%$Button2%}