Subsidie op warmtepompen

ISDE-subsidie in 2022-2024 hoger. Geen subsidie voor nieuwbouwwoningen

ISDE subsidie

Subsidiebeleid Nederland

Niets zo veranderlijk als het subsidiebeleid van de Nederlandse regering. Eigenlijk zou de zogenaamde ISDE-subsidie (Investerings Subsidie Duurzame Energie) al lang beƫindigd moeten zijn, maar vanwege de ambitieuze klimaatplannen is dit niet gebeurd en is voor 2022 t/m 2024 het budget zelfs flink verhoogd. Ieder jaar wordt een budget vastgesteld. Op is op. Op rvo.nl kan men controleren of er nog budget is. Hier vind men ook alle overige informatie. In het kort komt het hier op neer:

  • Alleen subsidie voor bestaande woningbouw. Nieuwbouw krijgt geen ISDE-subsidie. De gedachte hier achter is, dat daar standaard al gasloos gebouwd wordt;
  • Subsidie wordt alleen aan eigenaar-bewoners verstrekt;
  • De warmtepomp dient bij voorkeur op de ISDE-apparatenlijst warmtepompen te staan;
  • De installatie van de warmtepomp moet uitgevoerd worden door een installatiebedrijf (zelf doen mag niet);
  • De warmtepomp moet nieuw zijn en niet tweedehands;
  • De factuur en het betaalbewijs van de aankoop en installatie op naam dient u desgevraagd te overleggen.

De aanvraagprocedure

  • De warmtepomp dient eerst geïnstalleerd te zijn voordat men subsidie aan kan vragen. Dit dient binnen zes maanden na installatie te gebeuren;
  • Het aanvragen van subsidie gaat via de website van rvo.nl. Een DigiD, factuur en betalingsbewijs, merk, typenr en meldcode van de warmtepomp zijn nodig;
  • Na het indienen van de aanvraag krijgt men een ontvangstbevestiging per e-mail. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, komt daar per post binnen acht weken bericht van. In deze brief staat ook het toegekende subsidiebedrag.

Hoeveel bedraagd de ISDE-subsidie?

voorbeeld isde uit warmtepomp vergelijker
Screenshot warmtepompen vergelijken

Warmtepompen geïnstalleerd vanaf 1-1-2022 krijgen een extra hoge subsidie. Voor 2022 is het zo als men meerdere bespaarmaatregelen neemt, dat men da ca. 30% subsidie over de aanschafprijs krijgt, in plaats van de 20% die voorgaande jaren gebruikelijk was. Let op! Percentages zijn een indicatie. In de apparatenlijst warmtepompen van het rvo staat het exacte bedrag. Zoals in de lijst te zien is, is de subsidie afhankelijk van het verwarmingsvermogen dat de warmtepomp kan leveren. Koopt men alleen een warmtepomp dan blijft het bedrag dat in de lijst staat van kracht. Doet men twee dingen, bijvoorbeeld men koopt een warmtepomp en laat de vloer isoleren, dan kan het subsidiebedrag naar verhouding hoger worden (ongeveer 30% in plaats van 20% van de gemiddelde investeringskosten).
De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het vermogen dat de warmtepomp kan leveren, en de energie efficiëncy klasse. Hoe meer vermogen, des te meer subsidie. Hoe zuiniger, hoe meer subsidie. Hier heeft men een soort gemiddelde bepaald van alle leverbare warmtepompen om tot een tarief te komen. De subsidiebedragen vind u op deze site op de warmtepompen vergelijken pagina onder de kolom ISDE. Het beste is om de actuele apparatenlijst warmtepompen van rvo.nl te raadplegen. Deze wordt maandelijks geactualiseerd. Op de site van rvo staat ook een rekentool die schat hoeveel subsidie men kan krijgen. Onderstaande tabel geeft een indicatie van de subsidie die u kan verwachten. Let op dat men hier het 'min tien vermogen' dient in te geven (Het vermogen bij -10 °C buitentemperatuur conform Erp EU811/2013). De ISDE-regeling maakt geen onderscheid tussen de aanvoertemperatuur van 35 of 55 °C. De fabrikant mag zelf bepalen hoe hij zijn gegevens aan het rvo verstrekt. In de regel zal dit bij 35 °C zijn omdat de meeste warmtepompen hier beter bij presteren.

Screenshot apparatenlijst rvo
Screenshot apparatenlijst warmtepompen van rvo.nl
Tabel: ISDE-subsidie t/m eind 2021
Vermogen
kW
G - A
A+
A++


Tabel: ISDE-subsidie vanaf 1-1-2022
Vermogen
kW
G - A
A+
A++

Bereken zelf uw geschatte subsidie:

Gegevens warmtepomp: Waarde:
Installatiejaar: kW
Vermogen van de warmtepomp: kW
Efficiëncy klasse energielabel
 
Geschat ISDE-bedrag: €

Aan deze beschrijving en berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Bezoek de officiële site van rvo voor alle voorwaarden en de laatste stand van zaken.
Vraag en antwoord
1. Ik kan zelf veel goedkoper mijn woning isoleren en een warmtepomp plaatsen. Kan ik subsidie krijgen?

Nee, dit is in de huidige regeling niet mogelijk. U dient een erkende installateur te zoeken.

2. Voor een monoblock warmtepomp is geen F-gassen certificatie vereist. Mag ik deze wel zelf installeren en subsidie aanvragen?

Ook hier geld dat alleen subsidie mogelijk is als u de werkzaamheden heeft laten uitvoeren door een installateur.

3. Wat te doen als mijn warmtepomp niet op de apparatenlijst van de rvo staat?

Dan kan men handmatig een subsidieverzoek indienen met overlegging van de technische specificaties. De rvo beoordeeld of uw warmtepomp in aanmerking komt voor subsidie en hoe hoog het subsidiebedrag wordt. Het risico bestaat dat het subsidiebedrag nihil is.