Van het gas af

Van gas los

Van het gas af

gaspit van gasstel
Gas verbrand schoon, stil en in Nederland is er een prima infrastructuur om iedere woning van gas te kunnen voorzien. Waarom is er dan zoveel nieuws over “van het gas los” of all-electric oplossingen?
Er zijn verschillende redenen voor. Het Gronings aardgas raakt op. Bovendien veroorzaakt de gaswinning veel schade aan gebouwen ten gevolge van aardschokken. Er is nog geen oplossing gevonden om deze aardbevingen te voorkomen. Gas importeren uit het buitenland is duur en maakt ons land afhankelijk van regimes waar wij liever geen zaken mee doen. Bovendien is dit een ander soort gas waardoor in Nederland stikstof bijgemengd moet worden om dezelfde kwaliteit als Gronings aardgas te krijgen. Doet men dat niet dan dienen alle apparaten op gas, dus ovens, kooktoestellen, cv-ketels, omgebouwd te worden voor een andere gassoort. Het belangrijkste gevonden argument is echter de CO2-uitstoot van gas. CO2-uitstoot leidt tot opwarming van de aarde, en dient aanzienlijk verminderd te worden. Volgens de klimaattafels is elektriciteit schoon. Dit argument is op dit moment discutabel, want elektriciteit wordt in Nederland opgewekt met gas- en kolencentrales die een rendement van rond de 40% hebben. Transport van elektriciteit van de elektriciteitscentrale naar de woningen levert ook nog wat verliezen op. Op dit punt wint de HR-cv-ketel: Een rendement van ca. 95% of meer is gebruikelijk. Dit betekend dat er juist meer CO2-uitstoot is met een warmtepomp dan met een cv-ketel! Indien in de toekomst de gas- en kolencentrales vervangen worden door wind-, zon- en kernenergie gaat dit uiteraard niet meer op.

Klimaatakkoord Parijs

Bovenstaande beschouwend heeft het op korte termijn weinig zin om gasloos te gaan leven. Het leidt niet direct tot CO2-reductie en als het gas niet uit Groningen gehaald kan worden, dan kan het uit de eigen gasvelden in de Noordzee gehaald worden of uit Noorwegen, Rusland of zelfs Amerika geïmporteerd worden. Geen reden voor acute maatregelen.
Bepalend is het klimaatverdrag van Parijs. Hierin hebben vele landen met elkaar afgesproken om in 2050 geen fossiele brandstoffen meer te verbranden in woningen. Het kabinet Rutte III heeft zich hier aan geconformeerd, en focussed op elektrische warmtepompen. Dit betekend onder meer ook dat het elektriciteitsnet in Nederland verzwaard dient te worden.

Wat kunt u het beste doen?

Schade aan huizen door gaswinning in Groningen
Schade aan gebouwen door gaswinning in Groningen
Het is nog geen 2050, dus er is nog genoeg tijd om maatregelen te nemen? Ai, dat is niet helemaal zo. Reeds nu zijn er forse belastingverhogingen in het vooruitzicht voor aardgas. Reken erop dat alleen al het bezitten van een gasmeter zal leiden tot verhoogd vastrecht, en dat de prijs per kuub aardgas jaarlijks flink zal stijgen. Een onzekere factor die daar bij kan komen, is het importeren van Russisch gas, als men delen van de Groningse gasbel gaats ltuiren. Het is dus verstandig om nu al voorbereidingen te treffen. Indien u een nieuwbouwwoning gaat betrekken is de keuze eenvoudig: Kies voor een warmtepomp, maar dan wel een die weinig geluid maakt en een hoog rendement heeft. Woont u in een bestaande, matig of slecht geïsoleerde woning? Dan dient als eerste de woning goed geïsoleerd te worden. Wat de keuze voor verwarmingsbron ook word, hoe beter de woning geïsoleerd is hoe lager het energieverbruik. De keuze voor een warmtepomp of cv-ketel kan dan nog even uitgesteld worden. Mogelijk zijn er dan nieuwe oplossingen of is de prijs van de bestaande oplossingen –zoals de warmtepomp- fors gedaald.
De overheid zelf zal ook gebieden aanwijzen waar een warmtenet komt (stadsverwarming). Dit zal vaak in dichtbevolkte stedelijke gebieden zijn. Het voordeel is dat men dan zelf geen cv-ketel of warmtepomp hoeft te kopen. Het nadeel is dat men afhankelijk is van een enkele energieleverancier, wat vaak de prijs niet ten goede komt.
Mensen die klein behuisd zijn, en dat zijn er veel in Nederland, moeten er rekening mee houden dat een warmtepomp veel ruimte inneemt. Niet alleen het apparaat zelf, maar ook een cv-buffervat en een boilervat zijn noodzakelijk. Kiest men voor een lucht-/water warmtepomp dan komt daar nog een buitenunit bij.

Hoeveel CO2 stoot uw verwarming uit?


Gasverbruik per jaar [m³]:
CO2 uitstoot in kg per jaar:
Vraag en antwoord
1. Zijn er voorbeelden van all-electric in het buitenland?

Ja, vooral scandinavische landen hebben ervaringen met warmtepompen. Maar ook in Azië zie je ze veel, vooral als split-unit voor verwarming en koeling..


2.Word de lucht schoner door de toepassing van elektrische warmtepompen?

Een mooi voorbeeldland hiervoor is China. China streeft er naar om de lucht in de grote steden schoner te maken. Dit doen ze door over te schakelen op elektriciteit. Dit is niet alleen elektrische verwarming of warmwater, maar ook elektrische auto’s en elektrische scooters. In een aantal steden is dit zeer succesvol uitgevoerd. Het is wel zo dat de elektriciteitscentrales buiten de stad staan. Vaak zijn deze op kolen gestookt. Het probleem is eigenlijk verplaatst van de stad naar het platteland waar de vervuilende kolencentrale staat.
Onmiskenbaar is dat de lucht in de steden veel beter is geworden. Behalve kolencentrales bouwt China ook veel kerncentrales.

3. Volgens bekende wetenschappers wordt de CO2 uitstoot alleen maar hoger als iedereen nu van het gas af gaat. Waarom is dat?

Omdat de elektriciteitscentrales momenteel gas, olie of kolen gebruiken om elektriciteit te maken. Het rendement van deze centrales is veel lager dan dat van een cv-ketel. Bij koud weer is ook het rendement van een lucht-/water warmtepomp laag, zodat netto de CO2-uitstoot stijgt. Veel technische wetenschappers, zoals de Eindhovense hoogleraar David Smeulders, zijn daarom tegen een snelle transitie. Het risico op een debacle zoals de Betuwelijn of HSL is volgens hun zeer groot.

Doe mee aan de discussie, en geef uw mening:
Naam: *
Onderwerp:

Ik ben geen robot. Welke dag is het vandaag?
Bij het plaatsen van een reactie gaat u accoord met de voorwaarden.
Hier komen de reacties te staan
Volgende pagina: Argumenten om een warmtepomp te kopen
huis isoleren

Verduurzaam uw huis
in 10 stappen. De energietransitie van uw woning.

Geluid warmtepomp
Bereken het geluidsniveau van uw warmtepomp

kWh-meter

Welke boiler is het beste?
Berekeningen aan warm water bereiding met warmtepomp

Warmtepompcombinaties

Soorten warmtepompen
Vergelijk warmtepompen en kies uw warmtepomp