ca. 5% na vijftien bedrijfsjaren. 7.3 De levensduur van de compressor, oftewel hoe lang gaat mijn warmtepomp mee ? Veel warmtepompleveranciers maken zelf geen compressors, maar kopen die ook in, bijvoorbeeld bij Copeland (http://www.emersonclimate.com). Op deze site vindt men ook een link naar animaties over de werking van deze compressor. De meeste compressorfabrikanten garanderen niet de levensuur, maar geven op hoe vaak een compressor kan starten. Dit heeft er mee te maken dat een compressor pas na 2 minuten looptijd goed gesmeerd wordt. Dat is ook de reden dat de meeste warmtepompregelingen zo ingesteld staan dat een minimale looptijd van ca. 15 minuten gewaarborgd is. Een warmtepomp heeft 80.000 draaiuren bij maximaal 40.000 starts, indien de looptijd gemiddeld twee uren is. Delen we dit door onze draaiuren per jaar, dan zou dit een levensduur van respectievelijk 40 jaren, en met tapwater 32 jaren betekenen. Is onze warmtepomp overgedimensioneerd, of is onze buffer te klein bemeten, dan kan de looptijd van een cyclus bijvoorbeeld 12 minuten zijn. Dit betekend een levensduur van 40.000 * 1/5 = 8000 draaiuren totaal. Voor een warmtepomp zonder tapwaterbereiding die 2000 vollasturen per jaar draait betekend dit een levensduur van 8000/2000 = 4 jaar! Draait uw warmtepomp 4000 uren per jaar dan is de levensduur van de compressor slechts twee jaren. Het is dus zeer belangrijk om het aantal starts van uw warmtepomp te bewaken, en maatregelen te nemen als hij te vaak start. Om te vaak starten te voorkomen kunt u zelf ook de vinger aan de pols houden: Tip Hoe vergelijk je je gasverbruik van 2007 met dat van 2006? De winters waren heel verschillend; is het wel mogelijk om het gasverbruik te vergelijken? Jazeker, dat kan door te corrigeren voor de invloed van de buitentemperatuur. Daarvoor is het begrip ‘graaddagen' geintroduceerd. Een graaddag wordt gemeten als het gedurende een gehele dag precies één graad onder de stookgrens van 18 graden is. Hetzelfde geld voor het elektriciteitsverbruik van warmtepompen. Gebruik de graaddragen om het stookverbruik te vergelijken. De graaddagen vind u ondere andere voor Nederland op www.kwa.nl Controleer of de warmtepomp niet te groot gekozen is, zo ja vergroot het anti-pendel interval in de regeling, of vergroot uw buffer; Controleer of het buffervat niet te klein is. Een vuistregel ter controle is ca. 40 liter inhoud per kW van de warmtepomp; Controleer of het antipendel interval (de tijd na een verwarmingscyclus dat de warmtepomp niet mag starten) niet te krap staat. Normaal staat hier een waarde tussen de 15 en 30 minuten. Controleer of de compressor niet op hoge druk uitschakeld (bij de meeste warmtepompen te zien in de storingshistorie). Als dit het geval is dan is er hydraulisch iets niet in orde. De warmtepomp kan zijn warmte niet kwijt, waardoor een storingsmelding komt. Vaak is dit een vervuilde warmtewisselaar of een verkalkte boilerspiraal. Maar het kan ook zijn dat de flow opnieuw ingeregeld dient te worden. Warmtepompfabrikanten spreken vaak van een levensduur van bijvoorbeeld 80.000 uren, maar zwijgen over de bijbehorende gemiddelde looptijd van een verwarmingscyclus . Laat u niet foppen en hou zelf in de gaten wat het gedrag van uw warmtepomp is. Vooraf kan men ook zelf berekenen hoe groot de buffer moet zijn. Let er wel op dat ook uw vloerverwarming een behoorlijke hoeveelheid water bevat die ook als buffer fungeert.