Rekenen aan en beoordelen van geluid

Geluidformules

Geluidwaardes omrekenen naar Decibel

De omrekenformules maken gebruik van onderstaande referentiewaardes:

Item: Referentiewaarde:
Geluiddruk: referentieniveau geluiddruk po(gehoordrempel)
Geluidintensiteit: referentieniveau geluidintensiteit Io
Geluidvermogen: referentieniveau geluidvermogen Wo

Omrekenen naar dB

Klik op de formule om de ingevulde waarde om te rekenen:

Geluidswaarde Formule: dB
Geluiddruk: Pa formule geluiddruk in Pascal omrekenen naar dB.
Geluidintensiteit: W/m² formule geluidsintensiteit in W/m2 omrekenen naar dB.
Geluidvermogen: W formule geluidsvermogen in W omrekenen naar dB.

Bereken de geluidsdruk LA (van dB naar dB(A))

Het Geluiddrukniveau L is de per octaafband gemeten geluiddruk in dB.
Het geluiddrukniveau LAb is de per ocaafband (b = octaafband)voor de gevoeligheid van het menselijk oor gecorrigeerde L-waarde. Hier wordt het zogenaamde "A-waarderingsfilter" gebruikt zoals in onderstaande tabel is vermeld. Het resultaat wordt aangegeven in dB(A). A-weging houd in dat alle frequentiebanden zodanig aangepast worden dat zij de gelijke luidheid krijgen voor het menselijk oor ten opzichte van de 1 kHz-band met 40 dB.

Frequentie-
band
Geluid-
druk L
Correctie
menselijk oor
Geluid-
druk LAb
63 Hz dB dB(A)
125 Hz dB dB(A)
250 Hz dB dB(A)
500 Hz dB dB(A)
1000 Hz dB dB(A)
2000 Hz dB dB(A)
4000 Hz dB dB(A)
8000 Hz dB dB(A)

Bereken de geluidsdruk LA (van dB naar dB(A))

Om het totale geluidsspectrum (dus over alle octaafbanden) in een enkel getal te kunnen uitdrukken is het geluiddrukniveau LA ingevoerd. Deze waarde wordt veelal gebruikt om te controleren of het geluidsniveau voldoet aan de criteria gesteld door de omgevingsvergunning of persoonlijke wensen. Uit het spectrogram is de LA-waarde te bepalen met de volgende formule:

Geluidsformule LA
De LA-waarde is: dB(A).

This browser does not seem to support HTML5 Canvas.

Het equivalente geluidsniveau L(A,eq)

geluidsformule Laeq, middelen over de tijd

Het equivalente geluidsniveau LAeq is het geluiddrukniveau, omvattende het gehele spectrum (LA) gedurende een bepaalde tijd. Er dient bijvoorbeeld een uur lang het geluidniveau LA gemeten te worden met registratie per minuut. LAeq is dan al deze gemeten waarden opgeteld door 60 (1 uur = 60 minuten. Deze waarden zal in het algemeen lager uitvallen dan de LA-waarde, omdat het tijdsinterval bepalend is. De warmtepomp kan bijvoorbeeld een kwartier in bedrijf zijn en vervolgens drie kwartier uitgeschakeld zijn. De LAeq waarde is bepalend voor de beoordeling a.h.v. de wet milieubeheer. Het zal duidelijk zijn dat de LA,eq-waarde nimmer uit een geluidsspectrum grafiek af te leiden is.

Vraag en antwoord
Noise Rating Curve (NR-curven)
NR-curves
1. Soms zie ik een NR-curve. Is dat ook goed te interpreteren?

De NR-normering is sterk verouderd en wordt bijna niet meer gebruikt. Noise-rating curven zijn grafieken met gelabelde curven. Bij de NR-curven wordt het geluidsspectrum in de normeringscurve getekend (Geluidsniveau wordt weergegeven in dB). De warmtepomp krijgt de NR-waarde toegewezen van de hoogste NR-curve die door het spectrogram wordt gesneden. Men dient hier te interpoleren tussen twee krommen, d.w.z. denkbeeldig de NR-kromme te verschuiven naar het toppunt van de betreffende geluidscurve. De NR-waarde is evenals de LA een maat voor het geluiddrukniveau over de complete octaafbanden. Bij benadering geldt: LA =NR+5 in dB(A).


2. Waarom leveren fabrikanten geen geluidssspectrum bij hun warmtepomp?

Een geluidspectrum is een grafiek met daarin per frequentieband (ook wel octaafband genoemd) de geluidproductie van de warmtepomp. Zo kan men precies zien hoeveel geluid in een bepaalde octaafband wordt geproduceerd. Dit is handig, want hoge tonen zijn gemakkelijker te dempen met een geluiddempende omkasting, dan lage tonen. Sommige fabrikanten leveren op aanvraag ook een grafiek met het geluidspectrum, maar ze zijn daartoe niet verplicht. Conform de ErP-regels kunnen ze volstaan om het geluidsvermogen LWA van zowel de binnen- als de buitenunit op het energielabel te vermelden.

3. In dit artikel wordt het A-waarderingsfilter gebruikt. Op internet kom ik ook vaak het C-waarderingsfilter tegen. Wat is het verschil?

Omdat het menselijk oor gevoeliger is voor bepaalde frequenties kan men een soort curve samenstellen waar ‘normale’ personen het geluid van die bepaalde frequentie even luid ervaren. Deze curves van gelijke luidheid, de zogenaamde isofonen zijn gedefinieerd voor verschillende geluidsterktes. Er zijn vier genormeerde filters voor de weging van geluid, die A-,B-, C- en D-filter worden genoemd. Niveaus met deze filters gemeten geeft men aan met respectievelijk dB(A), dB(B), dB(C) en dB(D).
Het A-filter sluit zo goed mogelijk aan bij de 40 foon isofoon en is voornamelijk geschikt voor niveaus onder de 55 dB. Het B-filter is geschikt voor niveaus tussen 55 dB en 85 dB en sluit aan bij de 70 foon isofoon. In de praktijk wordt het B-filter nooit gebruikt. Het C-filter is gemaakt voor niveaus daarboven en komt overeen met de 100 foon lijn. Het D-filter is bedoeld voor de beoordeling van luchtverkeerslawaai. Frequenties die juist daar vaak voorkomen, worden hier benadrukt.
.

Doe mee aan de discussie, en reageer op dit artikel:

Naam: *
Onderwerp:

Ik ben geen robot. Welke dag is het vandaag?
Bij het plaatsen van een reactie gaat u accoord met de voorwaarden.
Hier komen de reacties te staan
Meer over geluid op deze website: