Welke warmtepomp kan ik (qua geluid) toepassen?

Welke warmtepomp is het stilst?

Vul de opstelgegevens in, en bereken wat het maximaal toelaatbare geluidsvermogen van de warmtepomp mag zijn.

1. Opstelling Waarde:
Norm: Bouwbesluit 2012 nr 189, geldig vanaf 1-4-2021
Overdag: 45 dB(A). Avond en nacht: 40 dB(A)
Opstellingsplaats:
Geluiddempende kap met demping van: dB(A).
De afstand tussen de ontvanger en de warmtepomp: m.
Trillingsdempers toegepast:
Compensator in leidingen:
Geinstalleerd volgens instructie fabrikant:
Voorkeursmerk:
Bij in de vermogensrange van:
2. Eis aan warmtepomp 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00
Max toegestane geluidsvermogen dB(A):

3. Welke warmtepompen komen in aanmerking?

Disclaimer: Deze berekening rekent met de formule Lp= LW + 10 .log (Q / (4.π.r²)) met -indien van toepassing- een toeslag voor tonaal geluid en/of mindering voor een geluiddempende omkasting. Er word geen rekening gehouden met reflecties. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Nieuwe geluidseisen per 1 april 2021

Per 1 april 2021 zijn de regels geldig voor nieuw te plaatsen warmtepompen en airco's, zoals beschreven in bouwbesluit 2012 (staatsblad nr. 189, 2020). Het komt er op neer dat er in de avond en nacht max. 40 dB(A) hoorbaar mag zijn op de erfgrens. Overdag mag dit 45 dB(A) zijn. De berekeningen op deze webpagina zijn conform deze regels.

Rekentool van de overheid

Inmiddels heeft de overheid LBP-SIGHT een rekenprogramma laten maken voor geluidsberekeningen. We adviseren om dit officiële programma te gebruiken voor geluidsberekeningen.

Omgekeerde berekening

Het is ook mogelijk om als uitgangspunt een warmtepomp te kiezen die men op het oog heeft, en vervolgens te bepalen wat het geluidsdrukniveau op het punt van de ontvanger wordt. Deze berekening kan men maken op de warmtepompgeluid pagina.

Alles wat u over geluid van warmtepompen moet weten

Energie besparen met een warmtepomp is leuk, maar het moet geen irritante herrie veroorzaken. Alles over geluid, normering, en de stilste warmtepomp die u kan kiezen leest u in het artikel over geluidseisen. Hoe kan men geluid dempen? Hoe bereken je de demping t.g.v. afstand t.o.v. de geluidsbron? Deze zaken -en meer- worden uitgelegd op de toelichtingpagina geluid.


Vraag en antwoord
1. De warmtepomp die ik zoek, staat er niet bij. Hoe kan dat?

Deze database wordt zo compleet mogelijk gehouden. Het kan echter voorkomen dat een nieuw type (nog) niet in de database staat. Een warmtepomp wordt uitsluitend opgenomen in de database indien de productgegevens van het energielabel, het maximale geluidsvermogen overdag en in de nacht, en de tonaaltoeslag bekend zijn. Iedere fabrikant is gevraagd zijn gegevens te verstrekken. De meesten hebben deze gegevens verstrekt. Maar enkele fabrikanten reageren niet. Mist u een warmtepomp? Mail ons wat u mist.


2. Hoeveel minder warmte produceert een warmtepomp in silent mode?

Dit verschilt per merk, en is vaak ook nog afhankelijk van de buitentemperatuur. Wel is het zo dat in nachtmode (ook wel silentmode genoemd) het geluidsvermogen begrensd word, met als gevolg dat de warmtepomp minder verwarmingsvermogen kan leveren.


3. Hoe bereken ik de afstand tussen warmtepomp en een openslaand raam?
Stelling van Pythagoras

Als de warmtepomp en de ontvanger (bijvoorbeeld de erfgrens of een raam wat open kan) niet op gelijke hoogte staan, kan men de afstand berekenen met behulp van de uitgebreide (3d)stelling van Pythagoras. Staan ontvanger en zender op een lijn dan is ∆y = 0. Staan ze op gelijke hoogte dan is ∆z = 0. Voorhet resultaat uit de formule maakt het niet uit welke waarde nul is. In de praktijk zal zowel x, y en z zelden nul zijn, en serieus bepaald dienen te worden.

Afstand als rechte lijn berekenen Waarde:
De x-afstand tussen de ontvanger en de warmtepomp: ∆x m.
De y-afstand tussen de ontvanger en de warmtepomp: ∆y m.
Het hoogteverschil tussen de ontvanger en de warmtepomp: ∆z m.
Afstand als rechte lijn tussen zender en ontvanger: m.

Let op dat gerekend wordt vanaf 2/3 van de hoogte van de buitenunit, met daarbij opgeteld eventuele voetjes, trillingsdempers en/of opstort. Bij appartementen neemt men 1/2 hoogte van de buitenunit. Op de erfgrens is het meetpunt op 1,5 m boven het maaiveld, en bij openslaande ramen word het middelpunt van het raam genomen. Is bijvoorbeeld de buitenunit 60 cm hoog, en staat die op een balk van 15 cm, dan dient men te rekenen met 2/3 * 0,6 + 0,15 = 0,55 m. Voor meer info: Definities meetpunten en bepalen afstand hier tussen.

3. Hoe bereken ik de afstand tussen warmtepomp en de perceelgrens?

Dit is moeilijker dan het lijkt: De eis is op 1,5 m hoogte boven het maaiveld waar het meeste geluid te verwachten is. Dit is afhankelijk van de situatie en er is een speciale pagina aan gewijd.

Meer over geluid op deze website: