Hoe goed is mijn woning geïsoleerd

Bepaal vlak voor vlak de isolatiewaarde van uw woning

De isolatiewaarde van uw woning

Intelligent isoleren vereist enige kennis van isolatiewaarden en isolatiematerialen. Ideaal is een huis met een isolatie weerstand van Rc = 8. Echter, als u een wat ouder huis heeft is het al prima om een huis met Rc = 6 te realiseren door isoleren. Rc = 6 komt overeen met een warmtebehoefte van 35 ..45W/m² en Rc = 8 komt overeen met ca. 25 .. 35 W/m². Indien u ook de isolatiewaarde van uw woning met behulp van deze webpagina wil bepalen, werk dan nauwkeurig. Meet muur-, raam-, wand- en vloeroppervlakken nauwkeurig op, en bepaal zo nauwkeurig mogelijk welk materiaal gebruikt is. Als u dat doet zult u merken meer gevoel te krijgen voor isolatieberekeningen, en ondervinden dat hier ook heel eenvoudig aan te rekenen is. Vaak wordt tegen een aannemer gezegd: “Doe maar de isolatie er in die jij het beste vind”. Dit is niet verstandig want er is goedkope isolatie van 2 cm dik met een R-waarde van 0,5 maar er is ook isolatie van 2 cm met een R-waarde van meer dan 3! De laatste is veel duurder en zal de aannemer waarschijnlijk niet kiezen. Toch kan dat voor u op de lange termijn de goedkoopste oplossing zijn. Bedenk dat het niet eenvoudig is om bestaande isolatie te vervangen door betere isolatie. Soms moet een hele vloer of muur er uit. Kies dus gelijk de beste optie, dat bespaart een hoop ellende en rompslomp, en energie!

Wat betekend die R-waarde van isolatie?

Isolatiewaarden
Materiaal λ [W/(m.K)]
Hout:
Merbau: 0,18
Meranti < 600 kg/m3 0,13
Meranti > 600 kg/m3 0,16
Douglas: 0,13
Stenen/gips/beton:
Baksteen: 1,0
Metselblok kalkzand: 0,9
Gipsplaat: 0,25
Gewapend beton: 1,7
Ongewapend beton: 1,3
Isolatiemateriaal:
Isodun: 0,0042
Bluedec: 0,0135
Glaswol: 0,033
Polystyreen: 0,04
Glas U-waarde
[W/(m².K)]
Enkel 5,7
Dubbel, HR++ spouw 16 mm 1,1
Dubbel, HR+ spouw 16 mm 1,4
Dubbel, spouw 16 mm 2,7
Dubbel, HR++ spouw 8 mm 1,7
Dubbel, HR+ spouw 8 mm 2,1
Dubbel, spouw 8 mm 3,1
Triple, HR++ spouw 14 mm 0,6
Triple, HR++ spouw 8 mm 1,0

We gaan dit uitleggen met als voorbeeld de elektrotechniek. Daar is R de weerstand die stroom kan reduceren. Hoe groter de weerstand, hoe kleiner de stroom. Een grotere weerstand kan men ook verkrijgen door meerdere weerstanden in serie te schakelen. Zo kan men weerstanden kopen van 100 Ohm, 120 Ohm, 150 Ohm, enz. In de isolatiewereld is dit vergelijkbaar. Een wand kan uit meerdere lagen materialen bestaan met ieder een eigen isolatieweerstand. De weerstand van het betreffende isolatiemateriaal noemt men Rd (Resistance declared). Zo is de Rd van 12 cm glaswol gelijk aan 3,6. Hoe dikker de glaswoldeken, hoe hoger de Rd-waarde is. Deze Rd-waarde staat op het etiket van de rol isolatie bij de DHZ-winkels. Men kan de Rd-waarde ook zelf uitrekenen als men de thermische geleidbaarheid λ (lambda) van het materiaal weet. Deze kan men vaak opzoeken in tabellen.


formule R-waarde isolatie

Met:
R = warmteweerstand in m².K/W
d = dikte van de laag in m
λ = thermische geleidbaarheid in W/(m.K) van het materiaal van de laag. Indien men deze waarde in een tabel vindt met de oude aanduiding in kcal.(m.h.C) dan kan men deze omrekenen:

λ = 4.19/3.6 * oude aanduiding

Voorbeeld: λ glaswol = 0.033 W/(m.K).
Indien men een dikte heeft van 12 cm, wordt R = 0.12/0.033 = 3.6
De Rc (Resistance combined) is de totale weerstand van alle lagen materiaal op een wand. Bijvoorbeeld van een muur bestaande uit een halve steen, 12 cm isolatie en een gipsplaat is de Rc = Rsteen+Risolatiewol+Rgipsplaat

Verschillende muurlagen verschillende isolatiewaarde

Dit klopt niet helemaal, omdater aan elke zijde van de wand er ook nog altijd een luchtlaagje is. Voor een buitenmuur hanteert men een rekenwaarde van 0,04 voor de buitenkant en voor de binnenkant 0,13. De formules worden dan:
Voor een buitenmuur (1 binnenzijde, 1 buitenzijde): Rc = 0,13+R1+R2+ … Rn+0,04
Voor een binnenmuur (2 binnenzijdes): Rc = 0,13+R1+R2+ … Rn+0,13

Het omgekeerde van weerstand is geleiding. Er geld U = 1/R en R = 1/U
Vooral bij glas worden vaak U-waarden gehanteerd. Deze dienen dan omgerekend te worden naar R-waarden. De U-waarde wordt ook wel de warmtedoorgangscoëfficient genoemd.

De warmtestroom door een wand berekenen.

Inmiddels weten we dat de warmte uit onze verwarmde kamer wegstroomt door de wanden, ramen en deuren naar buiten. Hoe beter de isolatie, des te langzamer zal de kamer afkoelen, en des te minder Watts aan warmte we dienen toe te voegen aan onze kamer. De warmtestroom door een wand kan berekend worden met de volgende formule:
formule warmtestroom door een wand
Met:
Q = de warmtestroom door de wand in Watt
Ta = Kamertemperatuur
Tb = Buitentemperatuur
Rc = de warmteweerstand van de wand [m².K/W]
A = de oppervlakte van de wand in m²
Ook hier weer de analogie met de elektrotechniek:

formule I=U/R schema i=u/r
Met:
I = de elektrische stroom door de weerstand in Ampère
Ua en Ub de spanning aan beide kanten van de weerstand in Volt
R = weerstand in Ohm

Vraag en antwoord
1. Isoleren kan zeer ingrijpend zijn, ik denk dat ik beter kan verhuizen?

Mogelijk is dat zo, maar bedenk wel dat deze maatregelen niet allemaal gelijk uitgevoerd hoeven te worden. Begin met bijvoorbeeld het dak te isoleren en het jaar er na met vloerisolatie. Beiden bieden gelijk meer comfort en een lagere energierekening. Maak er een meerjarenplan van en doe de dingen die gemakkelijk en/of goedkoop uit te voeren zijn en veel opleveren als eerste.

2. Isoleren met aerogel of isodun?

Met traditionele isolatiematerialen heeft men voor een R-waarde van meer dan 4 ca. 17.. 18 cm nodig. Hierdoor worden wanden dik, vloeren hoog en de kamer klein. Er bestaan tegenwoordig isolatiematerialen die een zelfde R-waarde halen met een veel geringere dikte. Aerogel, zoals bluedec, kan onder de vloer. Isodun is geschikt als wandisolatie. Heeft men voldoende ruimte, of is ruimtebeslag geen issue, dan kan men voor de goedkopere traditionele isolatiematerialen kiezen.

3. Hoe weet ik waar mijn woning het meeste warmte verliest?

Bij koude of vochtige plekken is de kans het grootst dat daar een probleem zit. Het beste is om met een infraroodcamera op een koude dag, met de verwarming hoog in de woning, opnamen te (laten) maken. Men ziet dan gelijk op de beelden waar de plekken zitten waar de meeste warmte verloren gaat. Indien men geen ervaring hiermee heeft, bestaan er ook deskundigen die dit kunnen uitvoeren.

Doe mee aan de discussie, en geef uw mening:
Naam: *
Onderwerp:

Ik ben geen robot. Welke dag is het vandaag?
Bij het plaatsen van een reactie gaat u accoord met de voorwaarden.
Hier komen de reacties te staan
Volgende pagina: next)