Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Deze pagina is verouderd: Gebruik de nieuwe geluidsberekeningstool

Kies uit de database de warmtepomp, waarvoor u een geluidsberekening wil maken. Markeer een type en vul de omgevingsvariabelen in. Wilt u een overzicht gerankschikt op de stilste warmtepompen? Dat kan via de warmtepompenpagina.
 

2. Opstelling Waarde:
Aantal identieke warmtepompunits:
Norm:
Opstellingsplaats:
Geluiddempende kap met demping van: dB(A).
De afstand tussen de ontvanger en de warmtepomp: m.
3. Resultaten 07:00-19:00 19:00-23:00 23:00-07:00
Ontvangen geluidsdrukniveau in dB(A):
Max toegestane niveau dB(A):
Afwijking t.o.v toegestane niveau:

Nieuwe geluidseisen per 1 april 2021

Per 1 april 2021 gaan de regels in voor nieuw te plaatsen warmtepompen en airco's, zoals beschreven in bouwbesluit 2012 (staatsblad nr. 189, 2020). Dit betekend dat bovenstaande berekeningstool niet meer actueel is, en alleen nog als indicatie gebruikt mag worden.

Rekentool van de overheid

Inmiddels heeft de overheid LBP-SIGHT een rekenprogramma laten maken voor geluidsberekeningen. We adviseren om dit officiële programma te gebruiken voor geluidsberekeningen.

Alles wat u over geluid van warmtepompen moet weten

Energie besparen met een warmtepomp is leuk, maar het moet geen irritante herrie veroorzaken. Alles over geluid, normering, en de stilste warmtepomp die u kan kiezen leest u in het artikel over geluidseisen. Hoe kan men geluid dempen? Hoe bereken je de demping t.g.v. afstand t.o.v. de geluidsbron? Deze zaken -en meer- worden uitgelegd op de toelichtingpagina geluid.


Vraag en antwoord
1. De warmtepomp die ik zoek, staat er niet bij. Hoe kan dat?

Deze database wordt zo compleet mogelijk gehouden. Het kan echter voorkomen dat een nieuw type (nog) niet in de database staat. Een warmtepomp wordt uitsluitend opgenomen in de database indien de productgegevens van het energielabel bekend zijn. Mist u een warmtepomp? Mail ons wat u mist.


2. Waarom wordt er niet gecalculeerd met het geluidsvermogen dat op het Erp-label staat?

Volgens de EN12102 (ISO 9614-2) wordt het maximale geluidsvermogen opgegeven bij 100% belasting bij A7/W55.
Stel een leverancier bepaald zijn Prated bij 40% van het cv-vermogen dat die warmtepomp kan leveren.
Volgens dezelfde norm wordt voor het energielabel het geluidsvermogen opgegeven bij 40% van het cv-vermogen bij A7/W55. Dit getal komt op het energielabel te staan.
Veel warmtepompen beschikken ook nog over een silentmode of nachtbedrijf, waar het toerental van de ventilator van de buitenunit begrensd wordt. De warmtepomp zal dan minder vermogen leveren, maar niet een bepaald geluidsniveau overschrijden.

Nemen we als voorbeeld de Nefit Enviline Monoblick 5.0 E-S. We hebben dan volgens de documentatie van Nefit drie getallen:
Geluidsvermogen bij 100% vermogen:  70 dB
Geluidsvermogen bij 40% vermogen: 64 dB (vermeld op het energielabel)
Silentmode (nachtbedrijf): 67 dB

We zien dat het getal op het energielabel niet echt bepalend is over het geluidsvermogen. We dienen te rekenen met het dag maximum van 70 dB en het nachtmaximum van 67 dB. 
We nemen nu een ander voorbeeld met de Viessmann Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201A.010:
Geluidsvermogen bij 100% vermogen: 60 dB
Geluidsvermogen bij 40% vermogen: 56 dB (vermeld op het energielabel)
Silentmode (nachtbedrijf): 55 dB
Hier zien we dat de waarde op het energielabel juist hoger is dan de silentmode van de warmtepomp.  Conclusie: Gebruik voor een goede berekening niet de waarde op het energielabel, maar reken met het dag- en nachtmaximum.


Volgende pagina: Uitleg over geluid